ADJUNCT-DIRECTEUR
11.11.11
Brussel
14 dagen geleden

Datum van publicatie : 06 / 08 / 2018

Fedasil zoekt een :

ADJUNCT-DIRECTEUR (M / V / X)

Ref. : 9007-258

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België.

Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer.

Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

u Plaats van tewerkstelling :

Opvangcentrum Klein Kasteeltje

1000 Brussel

u Bestaansreden van de functie :

U beheert en coördineert op directieniveau, een aantal operationele diensten voor de bewoners die opgevangen zijn binnen het centrum, om de doelstellingen te bereiken van deze diensten en een efficiënte, humane en kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te garanderen.

u Context van de functie :

Het Klein Kasteeltje is een Federaal opvangcentrum met een huidige opvangcapaciteit van 853 bewoners, het centrum heeft de opdracht een professionele en respectvolle materiële steun te bieden aan de verzoekers om internationale bescherming conform de opvangwet.

De materiële hulp omvat huisvesting, maaltijden, medische- juridische- hulp en sociale bijstand.

Tegen eind 2018, zal het Klein Kasteeltje evolueren tot een uniek 'Aanmeldcentrum' voor de opvang van nieuwkomers met als doel de personen en hun noden te identificeren, een standaard opvangtraject te bieden alvorens hen een plaats in het opvangnetwerk aan te wijzen.

Het Instroom Centrum zal zijn opdrachten waarnemen in samenwerking met de dienst Dispatching van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken belast met de identificatie.

w Binnen de directie van het centrum : U maakt deel van een team van 5 adjunct directeurs die hun eigen diensten beheren en die met de centrumdirecteur deel uitmaken van de directie van het klein Kasteeltje.

In deze hoedanigheid neemt u deel aan het managementbeleid en het beheer van het centrum, u begeleidt de transitieperiode en de missiewijziging van het Klein Kasteeltje naar dat van een Aanmeldcentrum’.

w Binnen de operationele diensten van het centrum :

twee adjunct directeurs leiden de teams die instaan voor het bewonerstraject d.i. de sociale dienst en het dagelijks leven, de medische dienst en animatiedienst.

U bent rechtstreeks verantwoordelijk voor de animatiedienst die ook informatie verstrekt aan de bewoners. De overige diensten waarvoor u rechtstreeks verantwoordelijk bent zijn gedefinieerd door de centrumdirecteur.

u Taken :

Als adjunct directeur : neemt u deel aan de directie en het centrumbeheer :

Algemeen beheer :

w U neemt deel aan de ontwikkeling van het strategisch plan van het centrum en ondersteunt het managementteam

w U volgt de instructies van de centrumdirecteur en de hoofdzetel en concretiseert ze in de werking van uw dienst(en)

w U draagt bij aan de ontwikkeling, de opvolging et de aanpassing van het jaaractieplan (YAP) van het centrum

w U neemt deel aan de vergaderingen van het managementteam

w U zit de vergaderingen voor van de coördinatoren en de algemene vergaderingen

w U maakt analyses en verstrekt aanbevelingen aan het management

w U identificeert risico’s en problemen en biedt oplossingen

w U voert dringende taken uit in de afwezigheid van de centrumdirecteur of een medewerker van het managementteam. Tijdens hun afwezigheid fungeert u als plaatsvervangend lid om de continuïteit van de werking van het centrum te waarborgen.

w U staat in voor de roterende permanentie telefoondienst buiten de kantooruren (preventie en incidentenbeheer, situatiebeheer buiten de alledaagse werking).

Als adjunct directeur, in het kader van de transitie naar een Aanmeldcentrum :

w U neemt deel aan het definiëren van de nieuwe organisatie met betrekking tot het Aanmeldcentrum

w U implementeert de doelstellingen van het Aanmeldcentrum en zorgt ervoor dat de verwachte resultaten worden behaald.

w U analyseert en identificeert de praktische oplossingen in het kader van de transitie.

w U begeleidt en coacht de medewerkers tijdens de transitie en draagt bij aan de ontwikkeling van een teamcultuur tussen de actoren binnen het Aanmeldcentrum.

Als adjunct directeur binnen de operationele diensten / bewonerstraject :

w U ontwikkelt en implementeert de visie en het actieplan van uw dienst(en)

w U zorgt voor de opvolging ervan en de evaluatie :

w U identificeert en implementeert de projecten binnen uw dienst(en)

w U definieert de processen en richtlijnen betreffende uw dient(en)

w U coacht, motiveert, leidt en evalueert de medewerkers onder uw verantwoordelijkheid

w U maakt analyses en verstrekt aanbevelingen aan het management en uw diensten.

w U analyseert de problemen en identificeert oplossingen

w U verzekert het beheer van de incidenten en definieert de nodige preventiemaatregelen

w U werkt nauw samen met de 2de adjunct directeur die instaat voor de operationele diensten / bewonerstraject, en u verzekert zijn back up.

w U let op de naleving van de arbeidsreglementering, op de goede arbeidsomstandigheden en het respect de gedragscode. u verzekert de eind verantwoordelijkheid voor uw diensten

w U bent steeds beschikbaar voor uw medewerkers met al hun vragen en problemen.

u Uw profiel :

w Vereist diploma : U bent houder van een universitair diploma (LICENTIAAT / MASTER).

w Leidinggevende ervaring van minstens 1 jaar is vereist

w U heeft bij voorkeur ervaring met projectbeheer

w Ervaring met het doelpubliek of ervaring met sociaal werk in een residentiële context (multidisciplinair) is een grote troef.

w U heeft een zeer goede kennis van het Frans.

w U heeft praktische computervaardigheden.

w U hebt analytische vaardigheden en bent kritisch.

w U kunt een team beheren en houdt rekening met de groepsdynamiek.

w U werkt autonoom; u neemt initiatief.

w U werkt zorgvuldig en bent georganiseerd.

w U bent enthousiast, constructief en resultaats- en oplossingsgericht.

w U communiceert mondeling en schriftelijk op een heldere, gestructureerde en respectvolle manier.

u Ons aanbod :

w Een voltijds vervangingscontract (38 uur), voor de duur van waarschijnlijk 1 jaar.

w U wordt aangeworven als Attaché op niveau NA1, met een loonschaal die voor u van toepassing is. De minimum basisvergoeding bedraagt € 3051 (bruto voltijds maandloon, aan de huidige index, rekening houdend met de barema's die voor u van toepassing zijn).

Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg

w 26 jaarlijkse vakantiedagen (vanaf de indiensttreding en pro rata)

w Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

w Elektronische maaltijdcheques in functie van de prestaties.

Kiezen voor Fedasil betekent kiezen voor een boeiende multiculturele werkomgeving. Via onze missie bevinden we ons in de kern van de samenleving, van de buurtproblematiek tot het internationaal niveau.

u Selectieprocedure

Indien deze functie u interesseert en u denkt te beantwoorden aan het gezochte profiel, gelieve ons uw motivatiebrief, uw curriculum vitae + een kopie van uw diploma (of de gelijkstelling van diploma) op te sturen via de website www.

fedasil.be en het tabblad Werken bij Fedasil ,

De volledige kandidatuurdossiers worden aanvaard tot 19 / 08 / 2018 (middernacht) .

Selectie : De evaluatiecommissie bestudeert alle kandidaturen. Alleen de kandidaturen die het best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor de selectietest.

Een praktisch gesprek en een voorafgaande proef zullen de professionele competenties, de kennis, de houding, de motivatie bepalen en de affiniteit met de professionele activiteiten.

De kandidaten die een diploma in het buitenland hebben behaald moeten een kopie van de gelijkstelling van hun diploma door de bevoegde Belgische overheden toevoegen.

De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek.

Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Indien u vragen hebt, gelieve contact op te nemen met

Solliciteren
Bij de favorieten invoegen
Verwijder van favorieten
Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
voortzetten
Aanvraagformulier