Algemeen medisch directeur
Le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann
Brussel, BE
16 dagen geleden

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, openbaar ziekenhuis binnen het iris netwerk en het UZC Brussel, is uitgerust met een breed ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites) en beschikt over een specifieke architectuur die constant evolueert.

Door haar sterke maatschappelijke persoonlijkheid, ijvert het UVC Brugmann voor het behoud van toegang tot de beste zorgen voor alle patiënten, zonder enige discriminatie.

Het ziekenhuis bundelt een grote diversiteit aan loopbanen, soms onvermoede : geneesheren, verpleegkundigen, paramedici, bedienden, werklieden,

Het UVC Brugmann is geregeld op zoek naar gemotiveerde medewerkers die garant staan voor de waarden van de instelling.

Zoekt u werk in de medische sector om er kwaliteitsvol werk te verrichten ? Wij bieden u de mogelijkheid om binnen een dynamisch team te evolueren met de mogelijkheid u verder te vormen en een expert te worden in uw vakgebied.

Onze ambitie ? Door een gepaste omkadering u een stimulerende werkomgeving waarborgen, mede dankzij het bevorderen van loopbaanontwikkeling, erkenning van inzet stimuleren, het invoeren van een evaluatiecultuur (feedback) en een doelgericht managementsbeleid.

Opdrachten :

In nauwe samenhang met de Algemeen Directeur en in samenwerking met de andere leden van het Directiecomité, stelt de Algemeen Medisch Directeur / trice aan de Algemeen Directeur en aan de Raad van bestuur een medisch plan van de instelling voor dat kadert in het iris-

plan en de door het UZC Brussel en het Universitaire Ziekenhuisnetwerk Brussel genomen richtlijnen naleeft. Na zijn aanvaarding legt hij / zij dit plan ten uitvoer in samenwerking met zijn / haar ambtgenoten van de andere ziekenhuizen, ten behoeve van een wederzijdse versterking.

Samen met de Hoofdgeneesheer en de Directie van het Verpleegkundig en Paramedisch departement neemt hij / zij alle taken waar in verband met de medische organisatie en de coördinatie van de zorgverlening.

Deze materies omvatten beleidsorganisatie op het gebied van zorgverlening, affectatie van de medische diensten op de verschillende sites, medische audits, kwaliteit, veiligheid, relaties met de bevoegde overheden, het definiëren van de aan te kopen goederen en de te verlenen medische diensten, medische communicatie en de ontwikkeling van het geïnformatiseerde patiëntendossier.

Context :

Evenals alle ziekenhuizen in België bereidt het UVC Brugmann zich voor op ingrijpende veranderingen, op basis van het voorontwerp van wet betreffende de netwerken in de ziekenhuissector.

Hoewel de precieze contouren van het ziekenhuisnetwerk inclusief het UVC Brugmann op dit moment onbekend zijn, is het versterken van ons bevoorrecht partnerschap met het UMC Sint-

Pieter een vaste doelstelling in een breder project waaronder met name de andere ziekenhuizen van de Stad Brussel en het academisch ziekenhuis van de Université libre de Bruxelles.

Toelatingsvoorwaarden :

 • houder zijn van een diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde
 • over de toelating beschikken om de geneeskunde in België uit te oefenen
 • zijn burgerlijke en politieke rechten genieten
 • van onberispelijk gedrag zijn
 • voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)
 • een beroepservaring van minstens 5 jaar als ziekenhuisarts
 • Bekwaamheden :

  Om deze functie met succes uit te oefenen, dient de kandidaat over volgende vaardigheden te beschikken :

 • Leiderschapskwaliteiten : De kandidaat beschikt over een uitgesproken ervaring in het leiden van een directieteam. In een geest van samenwerking en engagement betrekt hij zijn team en de andere partijen van de instelling bij het definiëren van de strategie en bij het besluitvormingsproces.
 • Capaciteit tot interactie en samenwerking : De kandidaat beschikt over bewezen vaardigheden in interactie en samenwerking.
 • Hij kan zich gemakkelijk aanpassen aan een organisatie en aan een manier van besluitvorming, gebaseerd op samenwerking en consensus.

  Hij zal op positieve en constructieve wijze samenwerken met zijn collega’s van de andere ziekenhuizen van het UZNB.

 • Strategische oriëntatie : De kandidaat heeft een duidelijke ervaring in de opstelling en het tot stand brengen van een medische strategische visie in een ziekenhuiscontext (bv.
 • organisatie en structurering van de medische diensten, definitie en promotie van de expertisecentra). In dit kader zal hij een bevoorrechte gesprekspartner zijn van de Raad van Bestuur en zal hij op collegiale wijze samenwerken met het Directiecomité van het UVC Brugmanne en het UZC Brussel.

  Hij communiceert en overlegt regelmatig met het medisch en verpleegkundig korps om een brede aanhang te vinden voor de te ontwikkelen visie.

 • Verandering : De kandidaat heeft een duidelijke ervaring in de begeleiding van een veranderingsstrategie. Als goede projectbeheerder zal hij het veranderingsproces nauwlettend opvolgen.
 • Hij zal de moeilijkheden tijdig identificeren en anticiperen en de voordelen die een nieuwe organisatie of nieuwe procedures met zich meebrengen benadrukken, zowel voor de instelling als voor alle betrokken individuen.

  Hiermee creëert hij consensus en aanhang van het globale project bij een zo groot mogelijk aantal personen.

 • Marktkennis : De kandidaat heeft een goede kennis van de Belgische ziekenhuisstructuur en haar ontwikkelingen, zowel op medisch vlak als op gebied van reglementering.
 • Hij zal deze kennis op het UVC Brugmann toepassen door vooraf te anticiperen en maatregelen aan te bevelen om zich op eventuele veranderingen voor te bereiden.

  Hij is eveneens de medische woordvoerder naar de buitenwereld toe, met inbegrip van de openbare diensten en de media. In dit kader getuigt hij van uitmuntende communicatievaardigheden.

  Profiel

  Hij / Zij beschikt over een goede kennis van het Belgische systeem van ziekenhuisfinanciering en regelgeving in voege.

  Houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift, evenals van een Master in de Volksgezondheid, in de Ziekenhuiswetenschappen, of van een ander gelijkwaardig diploma vormt een troef.

  Kennis en inzicht m.b.t. de openbare overheden en / of de media vormen eveneens een pluspunt.

  Kennis van het Engels is een voordeel.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier