Project Consultant Digitalization
Siemens
Beersel, Vlaams Brabant Belgium
2 dagen geleden

Job Description

Siemens Digital Industries is eenwereldwijd toonaangevende leverancier voor producenten uit de farmaceutischeindustrie en kan bogen op een uitgebreid aanbod van producten en oplossingenvoor automatisering en digitalisering.

Naast een breed en innovatiefproductportfolio biedt Siemens ook een waaier van diensten en competenties aan,van toegewezen engineeringdiensten tot multidisciplinaireoptimaliseringstrajecten voor het volledige biologische en farmaceutischeproductieproces om de belangrijkste uitdagingen van de sector aan te gaan en detoevoerketen te optimaliseren.

Dit omvat niet alleen uiterst geavanceerdetechnologie maar ook de uitwerking van strategische, langetermijn- entotaalconcepten om de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van de klant teondersteunen.

Met een gerenommeerde en lokaal verankerde farmaceutische organisatie metvestigingen in Antwerpen en Huizingen, speelt Siemens België een sleutelrol in de farmaceutische industrie.

Wil je deel uitmaken van dit dynamische team en als Project Consultant Digitalization aan deslag te gaan?

Lees dan maar snel verder!

Functieomschrijving

As deel van het International Pharma Project Delivery Team zal je nauw met onzeklanten samenwerken aan het tot stand brengen van hoogwaardigedigitaliseringsprojecten voor de realisatie van hun bedrijfsdoelen.

Als ProjectConsultant Digitalization ben je verantwoordelijk vanaf de projectstart(kick-off) tot de indienststelling (go-live) van de geïmplementeerde standaardsoftwareoplossing, met voortdurende ondersteuning van je collega’s bij sales,productontwikkeling, productondersteuning en projectuitvoering.

We werken samenals een team en we boeken successen als een team. Als Siemens ProjectConsultant Digitalization zal je uitgroeien tot een expert op het vlakvan ons digitale aanbod voor de farmaceutische industrie, waaronder de volgendetoepassingen :

 • SIMATIC SIPAT : standaard PAT / QbD-softwareoplossing van Siemens
 • Digitaliseringsapps voor de farmaceutische industrie
 • SIMATIC IT eBR : standaard MOM / MES-softwareoplossing van Siemens
 • SIMATIC IT R&D Suite : standaard Quality & Lab Management-softwareoplossing van Siemens
 • Verantwoordelijkheden

 • Je verzekert depresales-activiteiten voor het digitaliseringsaanbod overeenkomstig debedrijfsstrategie
 • Je stimuleertje klant om zijn actuele toestand in vraag te stellen en je helpt hem devolgende stap te zetten
 • Jeimplementeert en realiseert softwareprojecten op basis van deSiemens-standaardproducten, overeenkomstig de GAMP5-richtlijnen voor de farmaceutischeindustrie
 • Alsprojecteigenaar neem je de volle verantwoordelijkheid van kick-off tot go-liveen je stelt alles in het werk om aan de verwachtingen van de klant te voldoen
 • Je geeft inputaan het productontwikkelingsteam om het producttraject en het ontwerp van deproductfunctionaliteit te beïnvloeden met het oog op de uitbreiding van destandaardmogelijkheden (ten dienste van je klant) van het product
 • Je staat invoor de projectimplementatie op basis van de beste projectpraktijken zoalsbeschreven in de PM Siemens-richtlijnen
 • Profiel

  Ben je bio-ingenieur,chemisch ingenieur, software-ingenieur, (net afgestudeerd of reeds met eenaantal jaren ervaring) en wens je als pionier op te treden?

  Dan betekent deze functie een mooie opstap in jouw carrière binnen Siemens. Zozal je effectief een meerwaarde betekenen en zal je concreet een inbrengleveren in de verdere evolutie van het Digital Pharma Portfolio.

  Daarenboven sta je er vooropen om als ambassadeur van Siemens wereldwijd op te treden in defarmaceutische industrie. Hiertoe weet je je, zowel in het Engels als in hetNederlands, aardig uit te drukken.

  Kennis van het Frans en het Duits is eentroef.

  Jebent geboeid door het R&D- en productieproces binnen de farmaceutischeindustrie.

  Daarenboven sta je open om kennis te vergaren over spectroscopie, analytischetechnologieën en Multivariate Data analyse.

  Het uitvoeren van projecten inEuropa, Amerika en Azië schrikt je niet af ?

  Competenties

 • Als ondernemer hou je ervan om initiatievenen verbeteringsvoorstellen aan te brengen. Kortom jehanteert een hands-on mentaliteit.
 • Je houdt ervanom analytisch aan de slag te gaan endaarenboven weet je op een gestructureerde en nauwgezette manier jouw werk uitte voeren.
 • Klantgerichtheid stel je voorop en daarenboven hou je ervan om kwaliteitsvol werk af televeren.
 • Je bouwt eenwaar partnership uit met jouwklanten en je zorgt voor een goed netwerk binnen Siemens.
 • Watheeft Siemens je te bieden?

  Je krijgt bij Siemens de kans jezelf te ontplooien in een internationaleomgeving. We bieden afwisselend werk in een brede waaier aan functies, enintensieve interne opleidingen om je loopbaan verder uit te bouwen.

  Ookpermanente coaching en begeleiding door een peter / meter maken deel uit van hettraject. Omdat we home- en teleworking actief promoten bieden we alternatievenvoor de mobiliteitsproblematiek.

  We bieden je een competitief verloningspakketmet een brede waaier aan mogelijke extralegale voordelen...

  Lastbut not least zal je ondergedompeld worden in de wereld van Industry 4.0 enDigitalisatie.

  Job ID : 185971

  Organization : Digital Industries

  Company : Siemens S.A. / N.V.

  Experience Level : Experienced Professional

  Job Type : Full-time

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  voortzetten
  Aanvraagformulier