Adviseur IT
Politie CARMA
Genk, Limburg, BE
1 dag geleden
source : Jobat

Leidinggeven aan de dienst IT

 • Instaan voor de dagelijkse leiding van de medewerkers van de IT-dienst.
 • Verdeling takenpakket en professionele afhandeling van opdrachten.
 • De medewerkers coachen, instrueren, evalueren en bijsturen waar nodig.
 • Uitwerken van een informaticabeleid

 • Uitwerken van een visie en beleid op vlak van technologie en informatica.
 • Instaan voor het beheer en opvolging van research & development met als doel verder te vernieuwen en nieuwe technologieën te integreren.
 • Het doen van voorstellen in het kader van innovatieve ingrepen.

 • Adviseren bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen de politiezone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren.
 • Instaan voor een analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van diverse systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video, camera, telefonie, ) en het ontwikkelen van technische standaarden voor een politionele organisatie.
 • Stimuleren van de samenhang tussen alle systemen, waarbij nieuwe evoluties niet uit de weg worden gegaan.
 • Coördineren van grote projecten

 • Verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van projecten, werkprocessen en kwaliteitswerking.
 • Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de complexe dossiers, coördineren en leiding geven.
 • Adviesfunctie t.a.v. de korpsleiding

 • Advies op het vlak van de technische installaties en begeleiding bij het maken van investeringsbeslissingen.
 • Vernieuwingen en uitbreidingen binnen het korps helpen realiseren. Marktonderzoek uitvoeren, technisch advies geven en het uitwerken van lastenboeken volgens de wet op de overheidsopdrachten.
 • Proactief analyses doen binnen het voorziene wettelijke kader om misbruiken of andere problemen inzake informatica te signaleren aan de korpsleiding
 • Actief participeren in interne en externe overlegorganen.
 • Kennis & ervaring

 • Houder zijn van een masterdiploma Toegepaste Informatica, Master Industriële Wetenschappen, Master Informatica, Master Ingenieurswetenschappen, Master Bio-Informatica, Master Informatiemanagement of Master Wiskundige informatica.
 • Grondige kennis inzake informatica, inclusief netwerken (TCP / IP, fiber, switchen), besturingssystemen (Windows interfaces, LINUX), relationele databanken en internet.
 • Eveneens een grondige kennis inzake SCCM (System Center Configuration Manager), AD, AzureAD, Windows Server 2016 en VMWare.

 • Daarnaast toont de adviseur IT een grote affiniteit met alles inzake informaticabeheer (software, hardware, nieuwe applicaties, ) en is hij in staat om de kennis ter zake te versterken en te onderhouden.
 • Kennis van Office365, Yammer, Sharepoint, Teams en GDPR is een pluspunt. De adviseur moet tevens in staat zijn een grondige kennis te verwerven inzake de politionele toepassingen.

  Managen van informatie : integreren

 • Benadert situaties vanuit verschillende invalshoeken en onderzoekt mogelijke alternatieven.
 • Legt verbanden tussen informatie van verschillende bronnen.
 • Weegt alternatieven af vooraleer tot een doordacht advies of conclusie te komen.
 • Managen van taken : Besluitvaardig

 • Kan werk structureren en prioriteiten bepalen.
 • Kan, binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid, correcte beslissingen nemen. Houdt hierbij rekening met :
 • een afwegingen van de voor- en nadelen, alsook met de verschillende alternatieven;
 • de doelstellingen van de organisatie.
 • Onderneemt acties die voortvloeien uit de genomen beslissingen en die bijdragen tot de vooropgestelde objectieven.
 • Managen van personen : Leiderschap en communicatie

 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met de medewerkers van de dienst en stuurt medewerkers aan :
 • Geeft ruimte aan de medewerkers voor initiatief, creativiteit en zelfontplooiing zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen
 • Is aanwezig op de werkvloer als leidinggevende en durft verantwoordelijkheid nemen.
 • Vindt een evenwicht tussen delegeren en zelf taken uitvoeren.
 • Is als leidinggevende een onderdeel van het team.
 • Is onderdeel van de beleidsondersteunende diensten en draagt ook de visie uit.
 • Vanuit de ondersteunende rol van de beleidsondersteunende diensten : communiceert overtuigend en poogt om tot win-win situaties te komen bij overleg, kan compromissen sluiten.
 • Managen van interpersoonlijke relaties : adviseren

 • Geeft, zowel mondeling als schriftelijk, een inhoudelijk correct advies.
 • Past advies aan de noden van de gesprekspartner aan.
 • Bouwt een relatie op met anderen op basis van geloofwaardigheid en expertise.
 • Managen van interpersoonlijke relaties : klantgericht handelen

 • Kijkt naar wat leeft binnen het werkveld en wat als probleem wordt ervaren.
 • Zoekt naar constructieve oplossingen.
 • Communiceert op een positieve en open manier.
 • Managen van zichzelf : zichzelf ontwikkelen

  Staat in voor de eigen ontwikkeling door :

 • opleidingen te volgen of zichzelf bij te scholen;
 • kritisch te zijn ten opzichte van het eigen functioneren;
 • lessen te trekken uit gekregen opmerkingen.
 • Managen van zichzelf : coping

 • Blijft kalm, ook in crisissituaties of moeilijkere werkomstandigheden.
 • Toont zelfvertrouwen bij ondernemen van acties.
 • Neemt kritiek niet persoonlijk op en plaatst deze in het juiste kader.
 • Waarden : integer handelen

 • Handelt integer in overeenstemming met de deontologische code, is discreet, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  voortzetten
  Aanvraagformulier