Freelance Commercial Products - Business Area Lead
Avaris
Bruxelles, be
3 dagen geleden

Job Information

Industry Overheid / krijgsmacht Work Experience 4-5 jaar City Bruxelles Province Bruxelles-Capitale Postal Code 1000

Job Description

 • Financieel beheer :
 • stelt een jaarlijks OPEX & CAPEX budget op dat gealigneerd is met de major stakeholders en met de business strategie en prioriteiten van het moederbedrijf (opmaak van meerjarenbudgetten, opmaak van formeel Y+1 budget, opmaak van amendering Y budget, maandelijkse rapportering actuals / budget voor OPEX en CAPEX beheert dit jaarlijkse OPEX & CAPEX budget, rapporteert regelmatig naar de verschillende stakeholders inclusief Business Relationship Management, identificeert risico’s en onderneemt de nodige acties om het on-track te houden Head of Business Area manager Business area Lead
 • Partnering :
 • capteert, challenged (value creation), werkt (samen) uit (changes / projecten / roadmaps / business case, ) en begeleidt de behoeften van de business, in nauwe samenwerking met Business Relationship Management, dit zowel top-down (management level) als bottom-up (end user experience) - werkt een roadmap uit voor de eigen business area die de digitale transformatie en prioriteiten van het bedrijf realiseert - communiceert actief met BIAP om er voor te zorgen dat Business Relationship Management op elk moment op de hoogte is van de geleverde diensten door de business area aan een bepaalde directie - werkt de business case uit, samen met Business Relationship Management en de business - volgt de business case op en controleert systematisch of de business case gerealiseerd wordt - beheert een gezond partnership met de klant en interne stakeholders (andere BA leads, alle Business Units) - staat in voor proactieve en reactieve communicatie aangepast aan de situatie en het doelpubliek (communicatiemedium, sense of urgentie, stijl, uniformiteit, essentie, ) - zorgt ervoor dat te allen tijde een alignering tussen IT Strategie / Enterprise Architectuur / Cyber Security, de BRITY Digital Roadmap en Business Strategie gevrijwaard wordt
 • Application / SAP module Portfolio beheer :
 • verzekert dat alle applicaties en SAP-modules binnen de business area gegroepeerd zijn in enkele (3-10 per business area) portfolio’s en dat deze beheerd worden volgens het goede-huisvaderprincipe, stelt daartoe voor elke portfolio een owner + backup owner binnen het team aan die het centrale aanspreekpunt is en end-to-end verantwoordelijk is voor de stabiliteit, de beschikbaarheid, de performantie en evolutie (lifecycle mgt) van alle applicaties / SAP-modules in deze portfolio - zorgt dat de juiste expertise binnen de business area aan boord is en blijft, zowel op vlak van IT assets als business processen en dat deze voldoende verspreid is over het team om bovenstaande te kunnen verzekeren (kennisborging / kennisdeling) - zorgt dat er documentatie bestaat voor elke applicatie / SAP-module in de portfolio’s - zorgt voor kwaliteitscontrole, rapportering en opvolging rond alles wat impact heeft op de applicaties / SAP-modules (onderhoud, projecten, enhancements, hotfixes , ) - zorgt voor een correcte bundeling van changes zodat er op gecontroleerde en vooraf gedefinieerde releasemomenten nieuwe of aangepaste functionaliteit in productie kan geplaatst worden - zorgt ervoor dat alle 1e - en 2e -lijnsactiviteiten (monitoring, call handling, stop / start, sanity check, deployment van nieuwe versies, ) gedelegeerd worden naar ICT Operations / SAP Operations - zorgt ervoor dat ICT Operations / SAP Operations deze activiteiten op een kwaliteitsvolle wijze kan uitvoeren door alle kennis en middelen ter beschikking te stellen (kennisoverdracht, opleiding, documentatie, procedures, monitoring, ) - garandeert de kostefficiëntie, duurzaamheid, toekomstvastheid van de portfolio’s en hun fit met de strategie en de noden van het bedrijf en van BRITY - beheert nieuwe demand (response times, quality)
 • Project delivery :
 • stuurt project managers aan voor alle projecten binnen de eigen business area
 • volgt projecten op voor het bouwen van nieuwe en het aanpassen van bestaande applicaties / SAP-modules binnen de portfolio’s van de business area, garandeert dat de projecten op een professionele wijze gepland en georganiseerd worden - verzekert End-to-End ownership voor projecten binnen de business area en zorgt ervoor dat de governance m.

  b.t. project delivery gerespecteerd wordt (o.a. business case opmaak & opvolging, project fiche opmaak & sign-off door business, status rapporten, prioriteitsbepaling, budget & actuals, architectuurvalidatie, solution design, quality gates, resource planning, presentatie naar directiecomité, uitvoering, release planning in release trains, handover naar ICT operations / SAP operations, documentatie, opleiding, communicatie, ) - bewaakt scope / budget / planning - verzekert dat elk project een stuurgroep heeft met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, zowel aan business als aan IT-kant en dat er op uniforme wijze gerapporteerd wordt naar alle stakeholders - beheert (detecteren, inventariseren, rapporteren, mitigeren) de risico’s - bewaakt continue inflow nieuwe demand (optimize capacity) - verzekert de hand-over naar ICT operations / SAP Operations, support organisatie & documentatie

 • People management :
 • geeft leiding aan de medewerkers in het team door de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en te coördineren, zorgt voor een duidelijke rolverdeling, delegeert taken naar de juiste persoon, zorgt dat de neuzen in dezelfde richting staan - staat in voor het uitstralen en bevorderen van de waarden (accountability, value creation, integrity, engagement) die door het moederbedrijf in het algemeen en door BRITY in het bijzonder als belangrijk worden gezien - bevordert de BRITY-cultuur (solution oriented, cost aware, sense of urgency, value creation, transparency) - coacht het team, stuurt waar nodig bij en begeleidt de individuele medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling (werkoverleg, opleidingen, evaluaties, ) - bepaalt SMART objectieven voor alle medewerkers in het team en volgt deze op, vertaalt de organisatie & teamdoelstellingen naar individuele doelstellingen - bouwt een hecht team en stimuleert de samenwerking tussen de IT en business medewerkers in heel de organisatie, zorgt voor communicatie tussen peers, top- down en bottom-up - draagt de eigen expertise over binnen de organisatie naar verschillende medewerkers, binnen en buiten het team, om zo de continuïteit op lange termijn te garanderen - adviseert het BRITY-management m.
 • b.t. de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het team binnen het vooropgestelde budget - beheert verlof, ziekte & verzuim - evalueert en motiveert de teamleden - bouwt voldoende kennis op en verspreidt deze onder de teamleden (application / SAP-module portfolio’s, business processen, nieuwe technologieën, ) en benut het potentieel maximaal

  Requirements

 • Kennisniveau Master of gelijkwaardig door ervaring
 • Minimum 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
 • Inwerkperiode van enkele maanden tot een jaar.
 • Grondige kennis van project en people management
 • Grondige kennis van de business processen en IT assets
 • Kennis van procesmethodologie en project management instrumenten
 • Kennis van de courante en specifieke software
 • Grondige kennis van Businessprocessen
 • Freelance

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier