Vroedvrouw Verloskamer COD
Le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann
Brussel, BE
6 dagen geleden

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, openbaar ziekenhuis binnen het iris netwerk en het UZC Brussel, is uitgerust met een breed ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites) en beschikt over een specifieke architectuur die constant evolueert.

Door haar sterke maatschappelijke persoonlijkheid, ijvert het UVC Brugmann voor het behoud van toegang tot de beste zorgen voor alle patiënten, zonder enige discriminatie.

Het ziekenhuis bundelt een grote diversiteit aan loopbanen, soms onvermoede : geneesheren, verpleegkundigen, paramedici, bedienden, werklieden,

Het UVC Brugmann is geregeld op zoek naar gemotiveerde medewerkers die garant staan voor de waarden van de instelling.

Zoekt u werk in de medische sector om er kwaliteitsvol werk te verrichten ? Wij bieden u de mogelijkheid om binnen een dynamisch team te evolueren met de mogelijkheid u verder te vormen en een expert te worden in uw vakgebied.

Onze ambitie ? Door een gepaste omkadering u een stimulerende werkomgeving waarborgen, mede dankzij het bevorderen van loopbaanontwikkeling, erkenning van inzet stimuleren, het invoeren van een evaluatiecultuur (feedback) en een doelgericht managementsbeleid.

Taken

Algemene doelstelling :

Algemene zorg verstrekken en moeder en kind helpen voor, tijdens en na de zwangerschap en de bevalling, zodat de zwangerschap, de bevalling en het post partum optimaal verlopen.

Activiteiten :

 • Zwangerschappen opvolgen en bevallingen uitvoeren
 • U diagnosticeert de zwangerschap met behulp van tests en herkent tekenen van problemen;
 • u voert onderzoeken uit om het normale verloop van de zwangerschap op te volgen en om zo snel mogelijk probleemsituaties op te sporen en u brengt hierover verslag uit aan de gynaecoloog;
 • u waakt met behulp van klinische en technische middelen over moeder en kind tijdens de bevalling om het verloop van de arbeid en de bevalling heel nauwgezet op te volgen, zodat de gezondheid van moeder en kind gewaarborgd is;
 • u ondersteunt en motiveert de moeder tijdens de normale bevalling en staat de gynaecoloog bij mochten er problemen opduiken tijdens de bevalling;
 • u neemt contact op met de gynaecoloog en ondersteunt de arts bij problemen met moeder of kind;
 • u onderzoekt en verzorgt de pasgeborene, neemt de nodige maatregelen bij problemen en informeert de pediater;
 • u voert normale bevallingen uit.
 • De patiënten informeren en ondersteunen op psychosociaal vlak
 • U informeert en adviseert de patiënte over gezinsplanning, de zwangerschap, de bevalling en het post partum;
 • u verstrekt de patiënte informatie en advies over een voorbereidingsprogramma op de bevalling en het ouderschap;
 • u biedt advies, begeleiding en uitleg aan de moeder na de bevalling (bv. over borstvoeding);
 • u geeft uitleg aan de patiënten en de bezoekers over de gezondheidstoestand van moeder en kind en stelt hen zo nodig gerust;
 • u biedt psychologische ondersteuning bij zwangerschapsafbrekingen of bij problemen en legt uit welke stappen er moeten worden ondernomen bij een overlijden.
 • Verpleegkundige activiteiten uitvoeren in de dienst verloskunde, vruchtbaarheid en neonatalogie
 • U voert technische verpleegkundige handelingen uit, volgens of zonder medisch voorschrift, zoals :
 • injecties geven, infusies plaatsen, wonden verzorgen, voedingssondes plaatsen, bloed afnemen;de anesthesist bijstaan tijdens een epidurale verdoving;
 • bijstand bieden aan de gynaecoloog tijdens ambulante raadplegingen, vruchtwaterpuncties, monitoring, bloedsuikerprofielen en bij noodgevallen voor keizersneden, bij zwangerschapsafbrekingen, bij medisch ondersteunde bevruchting;
 • u voert de medische handelingen uit waartoe de arts opdracht heeft gegeven;
 • u observeert, identificeert en stelt de gezondheidstoestand vast van de aan u toevertrouwde patiënten en detecteert eventuele veranderingen;
 • u houdt toezicht op de parameters van de patiënten en past de medische apparaten aan op basis van de evolutie van deze parameters;
 • u bereidt de medicatie voor volgens het medisch voorschrift, controleert ze en dient ze toe.
 • Verzorgingstaken uitvoeren
 • U helpt moeder en kind bij de dagelijkse lichaamsverzorging en -hygiëne, zoals zich aankleden en zich wassen;
 • u verzekert het algemene comfort van moeder en kind;
 • u geeft aanwijzingen en instructies aan verzorgenden, kinderverzorg(st)ers en logistieke medewerk(st)ers.
 • Bijdragen aan de continuïteit en de kwaliteit van de zorg
 • U verstrekt de nodige inlichtingen over de patiënten tijdens multidisciplinaire teamvergaderingen om de continuïteit van de zorg te verzekeren;
 • u werkt mee aan de medische diagnose, brengt de behandelende arts op de hoogte van de gezondheidstoestand van de patiënten en geeft advies over de juiste therapie.
 • Medische taken die verband houden met de patiënten uitvoeren
 • U voert de patiëntengegevens, de parameters en de uitgevoerde verpleegkundige handelingen in;
 • u vult diverse formulieren en documenten in;
 • u houdt het verpleegkundig dossier van de patiënten bij en stelt het zorgplan op.
 • Toelatingsvoorwaarden

 • Beschikken over de kwalificatie van gegradueerd vroedvrouw / bachelor
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (u bent geslaagd voor het Selor-examen).
 • U bent geslaagd voor het bevorderings- of selectie-examen.
 • U voldoet aan de vereiste kwaliteiten van de functie.
 • Hiërarchie : Vroedvrouw diensthoofd

  Dienstrooster : 38 uur / week

  Datum indiensttreding : onmiddellijk

  Vereist profiel voor de functie

 • U hebt zin voor organisatie.
 • U bent zeer nauwgezet en leeft de procedures strikt na.
 • U weet een vertrouwensrelatie te smeden met de patiënten.
 • U communiceert zeer vlot (zowel mondeling als schriftelijk).
 • U hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Het is prettig samenwerken met u en u bent een teamspeler.
 • Talen

  U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

  Aanbod

  Een contract voor 38 uur per week van onbepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).

 • Gelijkgesteld met de graad van : Graduaat verpleegkunde
 • Jaarwedde voltijds : Loonschaal (sociaal charter) : BH’123
 • Min. : € 28.948,32 (index 1.7410)

  Max. : € 51.001,12 (index 1.7410)

  Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen : Maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
 • De volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tussenkomst van 80 % in de kosten voor het openbaar vervoer en / of een fietsvergoeding;
 • een jaarlijkse attractiviteitspremie;Een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
 • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof).

 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier