Flexi Assistent (m/v/x)
Fedasil
Brussel
5 dagen geleden

Omschrijving van de vacature

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007).

Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV').

Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid.

In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap .

Fedasil zoekt een

Flexi Assistent (m / v / x)

opvangcentrum Koksijde

Referentienummer : 9028 / 026

Doel

Een correct onthaal bieden aan de bewoners en bezoekers, waken over het intern reglement en de veiligheid in het centrum, en ondersteuning bieden aan verschillende centrumdiensten.

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Koksijde is een federaal opvangcentrum beheerd door Fedasil met een capaciteit van 300 plaatsen voor families, alleenstaande mannen en vrouwen en 35 niet-begeleide minderjarigen.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum : het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,

Als Flexi Assistent werkt u binnen de dienst onthaal, deze bestaat uit 13 medewerkers waaronder 1 diensthoofd (meer informatie vindt u op ).

Inhoud

Je ontvangt nieuwe bewoners en bezoekers, je luistert en beantwoordt hun vragen en verwijst op een efficiënte manier door naar betrokken personen.

Je doet controles op het terrein en in de gebouwen met als doel de algemene orde en netheid in het opvangcentrum te waarborgen.

Je controleert identiteitsdocumenten en weigert de toegang aan onbevoegde en ongewenste personen.

Je doet aanwezigheidscontroles, kamercontroles, jobcontroles, signaleert onregelmatigheden en ongewenst gedrag en spreekt betrokkenen hierop aan.

Je biedt algemene ondersteuning aan de andere centrumdiensten : transport van bewoners, administratieve taken, animatie, logistieke ondersteuning, ondersteuning keukenteam.

Je identificeert problemen en handelt volgens bestaande richtlijnen en procedures.

Je gaat ter plaatse in geval van incidenten en crisissituaties en treedt kalmerend op (bemiddelen, contact met ordediensten, voorstellen ter verbetering, ).

Je biedt de eerste hulp bij kleine ongevallen en contacteert de hulpdiensten indien nodig.

Je neemt documenten, goederen en materialen in ontvangst en verwijst door naar andere bevoegde diensten of personen.

Je vult controlelijsten in en staat in voor het klasseren en opslaan van gegevens in databanken

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u / week) van bepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Koksijde

Basis Adjt ViF. ALLEYS

Loon

U wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.

071 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring.

Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier