1 Jurist privacy
SPF Finances - FOD Financiën
Bruxelles
2 dagen geleden
source : Student.be

De FOD Financiën verwerkt in het kader van zijn opdrachten hoofdzakelijk persoonsgegevens en doet dit in toepassing van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast heeft de FOD Financiën zijn wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat hierbij om de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën.

De materie heeft betrekking op de algemene wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat hierbij om opdrachten van verschillende aard :

juridisch (wetgeving, verwerken van klachten, advies, ...), informatiebeveiliging (IAM, logging, audit), interne en externe uitwisselingen van gegevens.

Jouw takenpakket als jurist in het domein van de privacy bestaat uit :

Je analyseert en interpreteert de reglementering inzake privacy en je verzekert de opvolging hiervan. Je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de wetgeving inzake privacy binnen de context van de stafdienst P&O.

Je verstrekt gemotiveerde mondelinge en schriftelijke juridische adviezen en antwoorden op vragen over de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je ziet erop toe dat de aanvragen om toegang te hebben tot persoonsgegevens overeenstemmen met wat GDPR en de privacywet bepalen en je volgt de juridische aspecten op.

Je volgt de ontwikkelingen in de rechtspraak op teneinde juiste en geactualiseerde adviezen en aanbevelingen over jouw vakgebied te kunnen verstrekken.

Je analyseert en volgt juridische kwesties, en hun evolutie, op inzake de problematiek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van persoonsgegevens.

Je werkt samen met de andere experten, de aanvragers, de dienst Privacy van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Je neemt deel aan kennisgroepen of netwerken van deskundigen. Je informeert je systematisch en bestudeert de wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je staat in voor het voortdurend opvolgen van de meest recente juridische ontwikkelingen en tendensen binnen de privacywetgeving om jouw kennis binnen het vakgebied up-

to-date te houden. Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Solliciteren
Bij de favorieten invoegen
Verwijder van favorieten
Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
voortzetten
Aanvraagformulier