Taxberg
15 €
Netto salaris
7 €
Belasting betaalt de werkgever
11 €
Belasting die u betaalt
Totaal betaalde belasting
18 €
Wist je dat jouw werkgever ook belasting betaald op je salaris? Het kost de werkgever 7 € om je 26 € te betalen. In andere woorden, elk keer dat je 10 € uitgeeft van je hard verdiende geld, gaat 6.98 € naar de overheid.
Echt belastingtarief
54.7%
Dus, nu dat jij en de werkgever beide belasting betalen, is de 42.3% belastingtarief gestegen naar 54.7%, dus jouw belastingstarief is eigenlijk 12.4% hoger dan wat het eerder bleek te zijn.