Taxberg
15 €
Netto salaris
6 €
Belasting betaalt de werkgever
10 €
Belasting die u betaalt
Totaal betaalde belasting
17 €
Wist je dat jouw werkgever ook belasting betaald op je salaris? Het kost de werkgever 6 € om je 26 € te betalen. In andere woorden, elk keer dat je 10 € uitgeeft van je hard verdiende geld, gaat 6.59 € naar de overheid.
Echt belastingtarief
52.8%
Dus, nu dat jij en de werkgever beide belasting betalen, is de 40.9% belastingtarief gestegen naar 52.8%, dus jouw belastingstarief is eigenlijk 11.9% hoger dan wat het eerder bleek te zijn.